1. 'S Morgensvroeg Om Half 8 - 5


    Datum: 19-8-2018, Categorieën: Overspel, Auteur: Girl, Bron: Opwindend

    Hij lachte ondeugend... Maar omdat ik eigenlijk niet dacht wat hij blijkbaar dacht, zei ik snel " als hij weer weg is, kunnen wij toch verder? Dacht dat jullie hier nooit zo veel kwamen?"En zijn gezichtsuitdrukking veranderde naar ondeugend naar paniek en hij zei: " nou wat ga je zeggen dat je hier doet dan? En nee we komen hier inderdaad niet vaak, maar ik weet dat hij altijd smiddags even hier komt kijken..."Ik vond het maar een vage reactie... En zei dat ik wel wat zou verzinnen als zijn collega ergens om zou vragen en begon een smoes te verzinnen...Na ongeveer 20 minuten hoorden we de bus van zijn collega stoppen voor de rolpoort van het pakhuis en werd de motor uitgezet. Voetstappen kwamen dichterbij en ik hoorde mijn zwager zeggen: " heey man, hoe is ie dan?" En zijn collega antwoorde: " ja man lekker, druk bezig.. Wat doet zij hier?" En daarop flapte ik eruit: " ik moest Mike even spreken over z'n broertje.. Die ehhh die doet de laatste tijd wat raar.." En de collega keek m'n zwager wat raar aan en knoopte een gesprek aan met hem, over hun werken van die dag. Stiekem bekeek ik ze alle twee vanuit mijn ooghoeken, en zag mijn zwager wat rare gebaren en grimassen naar zijn collega maken. Onopvallend draaide ik mijn rug naar ze toe en stond met ingehouden adem te luisteren of ik nog wat kon verstaan van hun gesprek, aangezien ze wat verder weg waren gaan staan...Dit lukte niet echt, en ik liep naar de poort van het pakhuis en ging hier zacht tegenaan staan..." ha ha ha ...
    ja ik vind het niet gek jongen... Bedoel, zou ik ook doen man..."" doe dan mee, hebben we er alle twee wat aan toch!? " en toen knikte zijn collega instemmend en toen merkten ze ietwat geschrokken op dat ik niet meer op dezelfde plek stond, en keken snel in het rond en zagen dat ik bij de poort stond...De collega kwam op me af en liep al kijkend naar mij langs me door, naar zijn bus en pakte hier wat brood en drinken uit... Hij liep terug en ging bij de werkbank staan, en met een hap brood in zijn mond zei die: " hey, dat broertje van jou... Weet die dat z'n vrouw hier is?" En m'n zwager antwoordde dat hij dat niet wist en ik zei vlug: " nee... Dat weet hij niet, maar ik wat ik weet is dat ik naar huis wil..." En ik keek m'n zwager doordringend aan...Na wat ik net had gehoord was ik beginnen te piekeren en had me bedacht dat ik dit niet wilde...en dat ik naar huis wilde. Maar hier dacht m'n zwager anders over want weer kwam die ondeugende blik in zijn ogen en hij zei: " wacht nou dan nog even, als hij klaar is dan gaan we tegenlijk weg, dan kan het alarm weer er op..." En hoe bijdehand zei ik: " die heb je er net ook niet afgehaald toen we binnenkwamen... Dus dat zal wel meevallen" en ik keek hem kwaad aan... Geïrriteerd vroeg ik of hij me naar huis wilde brengen omdat ik moe was... En in gedachte wilde ik weg, want ik wilde m'n zwager, niet zijn collega... Dat maakte mijn situatie alleen maar moeilijker!De collega zei dat er daadwerkelijk een alarm op zat en hij kwam naar me ...
«1234»