1. De Nacht Voor Het Huwelijk - 2


    Datum: 11-7-2018, Categorieën: Extreem, Auteur: Mister Cuck, Bron: Opwindend

    Een maand nadat hij het recht van Primae Noctis werd ingevoerd zat de koning op één van de vele torens van zijn kasteel. Met een denkende blik op zijn gezicht keek de koning uit over de horizon en de drie dorpjes die binnen zijn gezichtsveld vielen. Hij dacht na over de vorige twee jaren van zijn leven. Aan het moment dat zijn vader stierf aan een ziekte en aan de week die daar op volgde. Met name aan de dag dat hij de kroon ontving en de troon mocht bestijgen. Het jaar wat daar op volgde was de koning druk bezig geweest met zijn grip op het koninkrijk verstevigen. Hij gaf enorm veel feestmalen, niet voor de adel van het land maar voor de onderdanen. De koning was zich er van bewust dat het volk onder zijn vader zelfwaarde had ontwikkeld. In het eerste jaar kon de koning het zich niet permitteren om een vijand te maken van het volk. Dus om de kans van een opstand uit te sluiten liet hij elke maand voedsel naar de grote dorpen en steden in het land sturen en werd er een groot vuur gemaakt waar het voedsel op bereid werd. Iedereen die aanwezig was kreeg zonder kosten een flinke maaltijd en genoeg te drinken. Ook konden weduwen zich melden bij haar plaatselijke landheer nadat haar man was gestorven. Vanaf dat moment zou zij verzorgd worden door het koninkrijk en zou er gezorgd worden dat zij en haar eventuele kinderen elke dag een maaltijd hadden. Dit alles koste de koning helemaal niks, hij voelde zelf niks voor grote feesten en genoot veel liever een simpele maaltijd. Het ...
    overschot aan voedsel wat binnenkwam met de belastingen had hij zelf helemaal niet nodig. Zodoende spaarden de boeren zelf elke maand het voedsel op voor deze feesten en werden de weduwen ook ondersteund door deze zelfde boeren. Binnen een korte tijd was de koning geliefd bij het volk, geliefder zelfs dan zijn vader voor hem. De koning zelf echter was geen aangename man, hij was koud en berekenend. De enige reden dat het volk deze privileges ontving was omdat het hem goed uit kwam dat het volk goed over hem dacht. Er waren echter twee groepen binnen zijn koninkrijk die zijn koude kant goed te zien kregen. Dat was het leger en dat was de adel. Het leger werd volledig gereformeerd, waar soldaten zich voorheen konden onderscheiden door moed, compassie en een goed begrip van strategie te laten zien werd er nu onderscheid gemaakt op bloedlust, genadeloosheid en op het behalen van resultaten ongeacht wat de verliezen waren. Een groot deel van de officieren werden gedegradeerd tot voetsoldaat of uitgezonden op een onmogelijke missie waar ze vrijwel zeker niet meer van zouden terugkomen. Geen enkele officier werd ontheven van zijn dienst omdat de koning bang was dat ze een opstand zouden starten. Nieuwe officieren werden gekozen en na twee jaar was er geen soldaat meer die het durfde om een opdracht te weigeren.De adel werd door de koning ook hard aangepakt. Vanaf de eerste week besloot de koning duidelijk te laten zien wie de baas was. Hij nodigde de belangrijkste mensen van adel uit in ...
«1234»