1. Tre Systrar (Drie Zussen) - 29


    Datum: 13-6-2018, Categorieën: Romantisch, Auteur: Maxine, Bron: Opwindend

    tenten van Roald nog extra stoelen en tafels neergezet, voor het geval dat er meer komen. En dat blijkt helemaal niet onverstandig geweest te zijn. Voordat het half zeven is, zijn er al meer dan 80 gasten. En er moeten nog steeds gasten komen, die zich opgegeven hebben. Maar uiteindelijk hebben ze net stoelen en tafels genoeg, er zijn bijna 90 personen op het feest afgekomen. Dat zijn bijna 35 personen meer als op het laatste feest, vertelt Harald aan Roald.Om klokslag zeven uur opent Harald het feest.‘Geachte aanwezigen. Welkom op het jaarlijkse buurtfeest van Kållandsö. Ik zie dat u in grote getalen bent gekomen, ik zie hier zelfs gasten uit Skaven en Otterstad. Natuurlijk zijn die van harte welkom net als alle andere gasten.We zijn weer als gewoon te gast hier op de vertrouwde locatie, maar dat was dit jaar niet vanzelfsprekend.Zoals jullie inmiddels wel weten, heeft Isabella het huis verkocht aan, wat nu blijkt, haar achterkleinzoon, Roald de Vries. Hij is echter zo goed geweest om toe te staan het feest weer hier te houden. Een applaus voor Roald!’Roald buigt eerbiedig naar de gasten en neemt het applaus dankbaar aan. Als het applaus wegsterft, zegt hij in zijn beste Zweeds: ‘Dank u, dank u. Mag ik me even voorstellen? Ik ben Roald de Vries. Zoals u hoort, ben ik geen echte Zweed, ik ben Nederlander, maar ik doe mijn best jullie taal te leren. Toen ik de kans kreeg dit prachtige huis te kopen, wist ik op dat moment niet, dat Isabella mijn overgrootmoeder was. Maar ik heb ...
    wel een tijdje mogen genieten van haar, want ze was een prachtig mens. Helaas is ze ons ontvallen en daarvoor zou ik wel graag een moment van stilte, ter ere van Isabella.’De mensen kijken hem goedkeurend aan, en Roald heeft deze toespraak ook goed geoefend met Hilde. Die knikt goedkeurend naar haar leerling, die dit best goed er vanaf heeft gebracht.Na een minuut stilte gaat Roald verder. ‘Dank u voor uw respect, dat betekent erg veel voor me. Isabella was in alle opzichten een bijzonder mens. Daar kwam ik al bij haar leven achter, maar nog meer nu ze ons ontvallen is. Nog steeds weet ze me soms nog te verrassen. En er komt ook geen dag voorbij, dat ik niet een keer aan haar denk. Ik vond het jammer, dat ik pas na haar dood erachter kwam, dat ze mijn overgrootmoeder was. Het verklaarde wel een hoop zaken, en nu is ook mijn familiegeschiedenis weer compleet.Maar goed, ik blik liever op de toekomst. Hier in Kållandsö wil ik blijven wonen, samen met mijn vriendinnen Ester, Ada en Ingrid Henstavsen.’Ester, Ada en Ingrid komen bij hem staan en kijken de mensen recht in hun ogen aan.‘Ja, u hoort het goed, ik heb een relatie met maar liefst drie vrouwen. Ik weet dat sommigen dat afkeuren, maar ter verdediging van mij en mijn vriendinnen, moet ik zeggen, dat ik dit nooit gekund had, als ze niet een drieling waren geweest. Ze zijn op zoveel punten identiek, dat het voor de meesten al moeilijk is om ze uit elkaar te halen, laat staan voor mij. Om die reden beschouw ik ze ook niet als ...
«1...345...19»