1. Bestraffing op school


    Datum: 6-11-2017, Categorieën: Tieners, Auteur: janine02, Bron: Gertibaldi

    begrijpelijkerwijs zat hij daar vandaag niet op te wachten. “Prima, dan wens ik u en de jongedame eveneens een prettig weekend.” Hij stelde geen vragen, kort nablijven om extra huiswerk als straf te ontvangen of om een preek aan te horen was heel gebruikelijk. Toen ik ook zijn brommer hoorde starten keek ik pas naar Faisa. Ze zat stil te wachten. Ze was nauwelijks lastig geweest en had ook geen reputatie op dat gebied. Ze verwachtte dat ze een korte preek zou krijgen en dan naar huis mocht gaan. “Ja meisje, ik vind dit heel vervelend voor jou, maar we moeten dit jaar de teugels strakker aantrekken. Je hebt de toespraak van de directeur gehoord. Door een lik op stuk beleid hopen we dat onhebbelijk gedrag snel in de kiem gesmoord zal worden. Begrijp je dat?” “Ja meneer.” “Ja meneer,” herhaalde ik. “Het betrekken van de ouders, het tijdig informeren van ouders is een belangrijk middel om ongewenst gedrag te voorkomen” Ik herhaalde de woorden van directeur JD van de eerste schooldag. “Ik zal een kort briefje naar je ouders sturen waarin ik hun informeer over je houding en gedrag meisje.” Nu had ik beet. Ze verstijfde zichtbaar. Faisa’s vader was een traditionele Marokkaan die het eigenlijk maar niks vond dat zijn dochter naar school ging en niet thuis bleef om hem en haar moeder te helpen. Hij zou zeker een dergelijk briefje aangrijpen om zijn zin door te drijven en Faisa zo snel mogelijk van school te halen. Faisa was echter helemaal vernederlandst en vond het vooruitzicht van ...
    het traditionele leven van haar moeder een regelrecht nachtmerrie. “Maar meneer ” begon ze, “dat is toch niet nodig, u weet toch dat ..” Ik liet haar haar zin niet afmaken. “Ja, ik weet wat je zeggen wil, maar net als jij heb ik me aan regels te houden, en dit is zo’n regel.” Bleek keek ze mij aan, ze stond op het punt te gaan huilen. Dit had ze niet verwacht. “Ja, wat moet ik dan?” “Ik kan toch moeilijk de opdracht van onze directeur de eerste de beste keer negeren. De bedoeling is om een maatregel te nemen die zo effectief mogelijk is. Die indruk maakt. Vroeger hadden we andere methoden daarvoor, die passen we niet meer toe vandaag de dag. Nu betrekken we de ouders”. “Maar kunt u dan niet nog één keer een andere maatregel nemen. Strafwerk, nablijven of zo?” “Je weet niet waarover je praat. Ik had het over strenge maatregelen, maatregelen die indruk maakten. Ik moet zeggen dat ze eigenlijk van voor mijn tijd zijn, ik heb ze nooit hoeven toe te passen, maar de aanwijzingen staan nog in de lerarenhandleiding,” verzon ik zonder blikken of blozen. “En, hoewel ze ongetwijfeld net zo effectief zijn als het tegenwoordige beleid, ben ik blij dat ze niet meer zullen worden uitgevoerd, het is achterhaald.” “Maar wat is dat dan? Als het werkt dan wilt u misschien voor een keer . U kent mijn vader toch hij zal woest worden.” Peinzend keek ik haar aan: “Ik weet niet of je het alternatief wel zou willen Faisa.” “Maar ik wil het, ik geef er niet om wat het is ach toe meneer .” “Weet je wat ...
«1234...8»